KLIMATIZACE KLIMATIZACE

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž klimatizačních zařízení včetně zprovoznění, záručního a pozáručního servisu.

Přednostně navrhujeme a instalujeme klimatizace značky LG, Toshiba, Carrier. Je samozřejmě možné dodat klimatizace i od jiných výrobců dle požadavku.

Klimatizace je zařízení pro úpravu vlastností vzduchu, především teploty (dále např. vlhkosti).Nej­častěji jsou klimatizace používány v režimu chlazení, je to však tepelné čerpadlo vzduch-vzduch,které je možné velmi výhodně využít i v režimu vytápění. Základem klimatizačního zařízení s funkcí chlazení a vytápění je kompresorový okruh, který charakterizují dva parametry:

EER faktor (účinnost chlazení) a COP faktor (účinnost vytápění).

Hodnota topného faktoru u klimatizací založených na principu tepelného čerpadla udává účinnost zařízení v režimu vytápění (doplněk základního režimu chlazení – faktor EER). Podle hodnoty COP jsou klimatizace řazeny do energetických tříd. Zařízení třídy A má hodnotu COP vyšší než 3,6 (pro srov. třída A pro EER faktor musí být vyšší než 3,2).

 

Námi instalované zařízení značek Toshiba, LG mají ve většině případů faktor EER a COP 4,0 a vyšší.

 

Základní rozdělení klimatizace

Systém split

Split = dělená klimatizace 1:1.

Dělená klimatizace se skládá z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, propojené mezi sebou rozvodem chladiva. Jedná se o systém nejčastěji používaný v rodinných domech, malých kancelářích.

SYSTÉM SPLIT Klimatizace Toshiba

SYSTÉM MULTI-SPLIT

Multisplit = dělená klimatizace 2:1, 3:1, 4:1, 5:1

Jednotky multisplit fungují na stejném principu jako split, pouze s tím rozdílem, že na jednu společnou venkovní jednotku je připojeno více vnitřních jednotek. Výhodou je, že ve venkovním prostoru „nehyzdí“ fasádu 2,3,4,5 venkovních jednotek ale pouze jedna.

Typy vnitřních jednotek je možno libovolně kombinovat z širokého výběru vnitřních jednotek(nástěnná jednotka, kazetová jednotka, kanálová jednotka, parapetně-podstropní jednotka)

SYSTÉM MULTI-SPLIT Klimatizace LG

SYSTÉM MULTI-V, VRF

Tyto zařízení jsou určena pro střední a velké aplikace, tj. pro klimatizování středních až velkých objektů jako jsou administrativní budovy, hotelové komplexy, výškové budovy a podobně. Zároveň díky použité technologie můžete použít VRF systémy pro klimatizování technologických a serverových místností s celoročním provozem.

 SYSTÉM MULTI-V, VRF Klimatizace LG

PRINCIP FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

Princip fungování klimatizace

Nejsnazším vysvětlením funkce klimatizace je princip chladničky. Chladnička odnímá teplo potravinám a to následně uvolňuje do místnosti (nejčastěji černým žebrováním na zadní straně). Jednoduše z jednoho prostoru teplo odebírá a do druhého jej předává. Klimatizace dělá to samé.

 

Fyzikální proces klimatizace – Fyzikální princip v klimatizaci je složený z více procesů za sebou. Základní etapy jsou stlačování par chladiva, kondenzace vysokotlakého plynu na kapalinu (ochlazením), transoprt kapaliny pod tlakem do vnitřní jednotky, expanzi do oblasti s nižším tlakem (přes kapiláru, expanzní ventil) spojené s odpařováním, tj. přeměně kapaliny na plyn (ohřívání, přejímá teplo z prostoru). A pak jsou páry chladiva opět nasávány do kompresoru a stlačovány…

 

1. fáze – komprese - Kompresor nasává chladivo v podobě par a pod vysokým tlakem tyto páry stlačuje. Páry se při kompresi rovněž stlačováním zahřívají.

 

2. fáze – kondenzace (předávání tepla) – Vysoce stlačené páry chladiva se v kondenzátoru intenzivně ochlazují a tím dochází k jejich kondenzaci, přičemž se uvolňuje energie nejen stlačení, ale hlavně energie změny skupenství látek (obdobně vodní pára při ohřívání předmětů, například pokličky, chladne a sráží se na vodu – proces chladiva je obdobný, jen probíhá při nižší teplotě (cca 20–55°C). Zkondenzované chladivo v podobě kapaliny je transportováno do místa určení.

 

3. fáze – expanze (přijímání tepla) - Chladivo v podobě kapaliny proudí k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, které slouží díky malému otvoru jako „zúžený“ prostor neřkuli tryska. Průchodem přes rozstřikovací ventil se zařízení dostane do oblasti, kde je nižší tlak a vyšší teplota (výparník s pokojovou teplotou) a kapičky chladiva se tím pádem intenzivně odpařují (obdoba varu vody při 100°C s nutností dodávat teplo vařičem – zde proces probíhá při teplotě okolo 6°C a chladivo si teplo odebírá samo ve výparníku, který se intenzivně ochlazuje). Proud vzduchu procházející výparníkem se tím pádem o výparník velmi intenzivně chladí.

 

1. fáze – komprese – Ohřátý plyn proudí zpět ke kompresoru, kde dochází k opětovné kompresi a celý cyklus se opakuje.