VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA

Zajišťujeme kompletní dodávky vzduchotechniky od technického návrhu, projektu až po následnou realizaci, zprovoznění, zaregulování, záručního i pozáručního servisu

  • Hotely, restaurace, wellnes
  • Průmyslové objekty
  • Rodinné a bytové domy
  • Školská zařízení, učebny
  • Zdravotnická zařízení

Přednostně navrhujeme a instalujeme zařízení od kvalitních a ověřených českých výrobců např.firem Atrea, Remak, Mandík, C.I.C. Jan Hřebec. Samozřejmě lze dodat zařízení od jakéhokoliv výrobce dle požadavku zákazníka

Duplex 2400 proudění vzduchuSchéma vzduchotechniky

REKUPERACE

V poslední době je téma rekuperace vzduchu stále aktuálnější. Vzhledem k nové směrnici EU č.1253/2014 je instalace rekuperace téměř nevyhnutelnou záležitostí.

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný čerstvý venkovní vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem, který se z budovy odvádí. Teplý vzduch tedy není bez využití odveden do venkovního prostoru (jako v případě větrání okny nebo odtahových ventilátorů), ale v rekuperačním výměníku odevzdá větší část svého tepla přiváděnému vzduchu. Množství předaného tepla je dáno účinností rekuperace. Účinnost rekuperace se pohybuje od 40% do 90% dle zvoleného typu zpětného získávání tepla (kapalinový okruh, tepelné trubice, deskové výměníky křížové nebo protiproudé, rotační regenerační výměníky).

Schéma rekuperace

V dnešní době se dbá na úsporu energií, provádí se zateplování objektů, výměna starých oken za těsná, těmito opatřeními se z objektů stávají velmi těsné budovy a je tak zabráněno hygienické výměně vzduchu. Vzduch se v těchto objektech velmi rychle znehodnocuje, hromadí se tam nežádoucí škodliviny (CO2, pachy, odéry, plíseň, vlhkost, bakterie) a tyto škodliviny mají velmi negativní vliv na lidský organismus. Dle hygienické vyhlášky by mělo být v objektech zajištěna min 0,5násobná výměna vzduchu za hodinu, v případě školních učeben nesmí koncentrace CO2 překročit hranici 1500ppm. To však nelze u takto těsných objektů zajistit jinak než pravidelným plným otevřením oken, to však není hlavně v zimním období vůbec ideální, na děti bude proudit chladný vzduch a teplo z prostoru nám bude utíkat okny nebo by mělo být instalováno řízené větrání se zpětným získáváním tepla.

Kondenzační jednotka