PROJEKCE PROJEKCE

Nabízíme zpracování projektů vzduchotechniky, klimatizace, měření a regulace

Zajistíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace :

  • studie
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • dokumentace pro realizaci stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • autorský dozor
  • technické návrh v případě, že není vyžadována projektová dokumentace

Projekty zpracováme v programech :

  • Cadkon+ MEP TZB 2016
  • Protech

V našich projektech se snažíme navrhovat přednostně vzt jednotky a zařízení od osvědčených a kvalitních českých firem (Atrea, Remak, CIC, Mandík, Alteko) dle platných norem, předpisů, směrnic.V případě potřeby zajistíme i projekty navazujících profese elektro, út, zti

 

Vybrané refereční projekty :

 

Zámek Valeč
www.hotel-valec.cz< Zpracování projektu pro stavební povolení a realizaci stavby pro všechny etapy projektu stavby. V objektu bylo vyprojektováno a instalováno 14 vzduchotechnic­kých jednotek vč.chlazení, klimatizace typu VRV pro chlazení 86 hotelových pokojů, větrání chráněných únikových cest. V objektu zámku Valeč byl vyprojektován a instalován i kompletní systém MaR pro vzduchotechniku a ÚT včetně ovládání přes internet, vizualizace.

Gymnázium Třebíč – větrání učeben VZT, MaR
DPS Manž.Curieových, Třebíč VZT, MaR
Skladová a výrobní hala Litobal VZT, MaR
Huhtamaki – hala 6 VZT, MaR
Výrobní hala Hrotovice VZT, MaR
Národní dům Třebíč – galerie Franta VZT, KL, MaR
Hotel Atom Třebíč VZT, KL
ÚSP Nové Syrovice VZT, MaR
Rekonstrukce objektu Uherčice VZT, MaR
SPŠT Manž.Curieových Třebíč- kuchyň VZT, MaR
SPŠT Manž.Curieových Třebíč- víceúčel.sál VZT, MaR
DPS Koutkova Třebíč VZT, MaR
Projekt projekce